Disclaimer & privacy

VOORBEHOUD:
Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van drukfouten en/of typefouten. Wij streven ernaar de producten op deze website continue up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen.

COPYRIGHT:
Copyright HP Schoonmaakbedrijf , info@hpschoonmaakbedrijf.nl.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij HP Schoonmaakbedrijf en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Het is daarom ook niet toegestaan om te worden gebruikt door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HP Schoonmaakbedrijf. Elk ongeoorloofd gebruik van de merken van HP Schoonmaakbedrijf wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Op alle webpaginas van HP Schoonmaakbedrijf, info@hpschoonmaakbedrijf.nl is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van, delen van deze paginas zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HP Schoonmaakbedrijf, inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is NIET toegestaan.
Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpaginas van info@hpschoonmaakbedrijf.nl wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Comments are closed.